Ferrag

Označení na hydraulickém čerpadle:

SNP2_6DCO01